Stichting Siaya is nu een ANBI organisatie

Students at Siaya Education Project

siaya-17               anbi_zk_fc_standaard

Met ingang van 17 januari 2017 heeft Stichting Siaya officieel de ANBI-status.

Wat is een ANBI?

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Dat wil zeggen dat we ons inzetten voor een maatschappelijk goed doel, zonder persoonlijk winstoogmerk. De status zegt ook iets over de integriteit van de organisatie en de mensen die er werken. Een ANBI moet jaarlijks de balans en jaarrekening publiceren. De belastingdienst ziet er op toe dat onze stichting blijft voldoen aan de ANBI-eisen.

Belastingaftrek

Bij het schenken aan een goed doel met ANBI-status is er onder bepaalde voorwaarden sprake van belastingaftrek. Een individu of bedrijf dat meer schenkt dan 1 procent van zijn jaarinkomen, kan dit bedrag aftrekken van de belasting. Maar de meeste giften zijn minder dan 1 procent. Om die giften toch aftrekbaar te maken, kunnen die vastgelegd worden in een overeenkomst met onze stichting voor de duur van minimaal 5 jaar.

Fonds op naam

Een sponsor kan ook een fonds oprichten ten behoeve van Stichting Siaya en daaraan een eigen naam geven. In een schenkingsovereenkomst met onze stichting kan de sponsor de duur en het bedrag van het fonds bepalen. Het totaalbedrag moet minimaal € 75.000 zijn, te spreiden over meerdere jaren. Door de schenkingsovereenkomst hoeft de sponsor geen belasting over dit bedrag te betalen. De overeenkomst kan bij leven worden opgesteld, of in een testament worden opgenomen.

Overweegt u een schenkingsovereenkomst of een Fonds op naam? Neem dan contact op met onze stichting, om de mogelijkheden te bespreken.

Siaya Education Project is een ANBI organisatie en een lid van Bureau Internationale Samenwerking

Een Fiets voor Hillary

Students at Siaya Education Project

siaya-17

Een fiets voor Hillary

hillary-1

Als een kind vastbesloten is om naar school te gaan, ook al moet het daar elke dag 8 kilometer voor lopen, dan kan niets het stoppen. Dat is het geval bij Hillary, het eerste sponsorkind van Siaya Education Project. Hij woont ver van school en loopt elke schooldag tweemaal de afstand tussen Sirandumb en Ugunja.
Wij van Stichting Siaya waren zo onder de indruk van zijn vastbeslotenheid, dat we besloten om hem te helpen.
Hillary 3.png
Dankzij onze donateurs konden we een tweedehands fiets op de kop tikken, helemaal in Oeganda nota bene, omdat fietsen daar goedkoper zijn. De fiets werd an Hillary overhandigd in tegenwoordigheid van de heer Ayiemba en de heer Onditi.
Siaya Education Project is een ANBI organisatie en een lid van Bureau Internationale Samenwerking

Kidstar Academy was in 2016 weer een groot success

Students at Siaya Education Project

siaya-17

Kidstar Academy was in 2016 weer een groot success

kidstar-diciembre-2016

Onze lessen in de Kidstar Academy, in Ugunja, zijn niet alleen maar gericht op het verbeteren van de leerprestaties, maar vooral op het ontwikkelen van zogeheten “Life skills”. Dat wil zeggen dat de leerlingen er hun gevoel van eigenwaarde vergroten, een goede beroeps-of studiekeuze leren maken, hun talenten in brede zin ontwikkelen en ondernemersvaardigheden aanleren. Ook  krijgen ze voorlichting over drugs, hygiëne en de preventie van HIV.

De lessen vinden drie keer per jaar plaats, tijdens de schoolvakanties in april, augustus en in november/december.

Meestal is het aantal deelnemers ongeveer 100, maar tijdens de recente november/december-editie steeg dat aantal tot 157. Dat was direct gerelateerd aan de bijdrage door diverse gastdocenten, afkomstig van Kisii University, Jaramogi Oginga Odinga University en de school inspectie in Ugunja.

De docenten tijdens deze meest recente editie waren:

kidstar-diciembre-2016-3

Gordon Ochieng (wiskunde en economie)

Finn Okewo ( individuele counselling en begeleiding/ biologie en scheikunde)

Grace Ooko (Engels en literatuur)

Veronica Ojwang (Kiswahili/geschiedenis)

Sylvester Alomba (scheikunde/natuurkunde)

Paul Oluoch (biologie/scheikunde)

 

kidstar-diciembre-2016-2

Siaya Education Project dankt bovenstaande docenten, maar ook de leerlingen, voor hun waardevolle bijdrage in 2016 en spreekt de wens uit dat in dit nieuwe jaar 2017 het gezamenlijke werk in opgaande lijn wordt doorgezet!

 

Siaya Education Project is een ANBI organisatie en een lid van Bureau Internationale Samenwerking