Siaya Education Project

Stacy

retocada Stacy Adhiambo

Stacy is 17 jaar. Haar ouders hebben nauwelijks een inkomen, laat staan dat ze schoolgeld kunnen betalen.

Zij heeft nog 630 euro nodig tot en met 2019.

U kunt hier voor Stacy doneren. Iedere bijdrage is welkom!

more banking options
more banking options

 

 

Siaya Education Project is een ANBI organisatie en een lid van Bureau Internationale Samenwerking