Siaya Education Project

Doris

retocada Doris Awuor

Doris is 18 jaar, en weeskind.

Ze had allang klaar kunnen zijn met de middelbare school, maar ze werd tot drie keer naar huis gestuurd bij gebrek aan schoolgeld.

Haar weldoeners, bij wie ze verbleef, beloofden haar schoolgeld te betalen, maar deden dit uiteindelijk niet. Uiteindelijk werd zij uit deze situatie gered door haar neef, die haar naar een andere school bracht.

Ze heeft in totaal nog 630 euro nodig om school af te maken, tot en met december 2019.

U kunt hier voor Doris doneren. Iedere bijdrage is welkom!

more banking options
more banking options

 

 

 

Siaya Education Project is een ANBI organisatie en een lid van Bureau Internationale Samenwerking