siaya-17  

De situatie van het onderwijs in Siaya

estudiantes-2

In mei vorig jaar is een samenwerking ontstaan tussen docenten in Kenia en vrijwilligers in Nederland onder de vlag van SIAYA EDUCATION PROJECT. Het doel is om de kwaliteit en de toegankelijkheid van het secundaire onderwijs in het achtergestelde plattelands district Siaya in het zuidwesten van Kenia te verbeteren.

Daarbij bouwen we voort op het regionale Eagles Foundation Centre, twee jaar geleden opgericht door vijf docenten uit Siaya, die zich geroepen voelden om kansarme en kwetsbare kinderen te ondersteunen op het gebied van onderwijs, gezondheid, welzijn en maatschappelijke integratie.

In verband daarmee zijn we vorig jaar begonnen met fondsenwerving via de sociale media en via ons persoonlijk netwerk, om schoolgaande kinderen structureel van schoolgeld te voorzien. Twee zeer getalenteerde en gemotiveerde weeskinderen, Hillary en Josephine, die regelmatig van school werden gestuurd bij gebrek aan schoolgeld, hebben we inmiddels zekerheid kunnen bieden. Daardoor werden ze al snel de beste van hun klas.

Aangemoedigd door dit succes hebben we vervolgens tien soortgelijke kinderen uit Siaya geselecteerd en in ons sponsorprogramma opgenomen. Ook deze kinderen bloeiden op en behalen nu heel goede resultaten op school.

Waarom vinden wij het zo belangrijk om dit initiatief voort te zetten en uit te bouwen ?

 1. Ugunja sub county ligt in een afgelegen gebied in Kenia en heeft minder kansen op ontwikkeling, omdat de meeste inwoners geen opleiding hebben.
 2. De politieke gesteldheid van de sub county werkt ontwikkeling tegen. De meeste inwoners van Ugunja zijn aanhanger van de oppositie. Met als gevolg dat subsidies meestal niet bij hen terechtkomen, maar bij inwoners van Rift Valley en van Central. Dit is ook sterk voelbaar in het onderwijs, met name ook bij de toekenning van schoolgeld subsidies.
 3. De meeste mensen in het landelijke Ugunja zijn arm. Ze zijn doorgaans kleine boeren of verkopers langs de weg of op de markt. Het basisonderwijs in Kenia is in principe gratis, maar het voortgezet onderwijs niet. Jongeren die door geldgebrek niet naar het voortgezet onderwijs kunnen, blijven onderontwikkeld; hun toekomst is dan twijfelachtig. Het is juist in het voortgezet onderwijs, waar kennis wordt bijgebracht, maar ook creatieve-en persoonlijke talenten worden ontwikkeld door sport, spel en muziek.
 4. Voortgezet onderwijs speelt een cruciale rol in het leven van een kind. Als kinderen niet door kunnen stromen naar het voortgezet onderwijs, is het gevolg vaak criminaliteit, drugsgebruik en vroegtijdige zwangerschap.
 5. De meeste kinderen uit onze doelgroep zijn geheel of gedeeltelijk wees. Ze wonen in de meeste gevallen bij hun grootouders, die geen schoolgeld kunnen opbrengen. Het gevolg is dat de kinderen een soort van draaideur- scholieren worden. In de periode dat er geen schoolgeld is blijven de kinderen thuis en raken achter op school.
 6. HIV/AIDS heeft een grote impact op het onderwijs. Als daardoor een of beide ouders komen te overlijden, kan meestal geen schoolgeld meer worden opgebracht. Het lot van het kind ligt dan in handen van een eventuele begunstiger. Maar meestal is die niet voorhanden en het kind wacht een lijdensweg en levenslange armoede.

De activiteiten van het Eagles Foundation Centre beperken zich niet tot het verstrekken van schoolgeld. Gedurende het gehele schooljaar worden de sponsorkinderen ook sociaal-emotioneel begeleid.

Daarnaast vinden er drie keer per jaar, gedurende de schoolvakanties, buitenschoolse activiteiten plaats in het gebouw van de Kidstar Academy in Ugunja. Die activiteiten betreffen examentraining, het aanbieden van extra lesstof, mentorlessen, voorlichting over hygiëne en AIDS/HIV, sport en muziek.

De belangstelling voor deze activiteiten is sinds december 2014 spectaculair toe genomen. Van 40 leerlingen in december 2014, van scholen uit de wijde regio, naar 115 leerlingen plus 12 volwassenen in april 2016. Het centrum voorziet kennelijk in een grote behoefte. Bovendien worden de activiteiten van het centrum breed gedragen door de meeste middelbare scholen in het district Siaya (waarvan Ugunja deel uitmaakt).

Samenvattend, wat doet het centrum ?

 1. leerstof uitdiepen en verbreden en examentraining.
 2. monitoren van de prestaties van leerlingen gedurende het schooljaar.
 3. counseling en begeleiding van leerlingen op sociaal-emotioneel gebied.
 4. verstrekken van leermiddelen, waaronder boeken, schriften en schrijfwaar.
 5. verstrekken van nette schooluniformen.
 6. verstrekken van lampen op zonne-energie om huiswerk te maken.
 7. verstrekken van (bij-)voeding, vitaminen en medicijnen.
 8. voorlichting over AIDS/HIV.
 9. verstrekken van maandverband.
 10. aanleren en trainen van ondernemersvaardigheden.
 11. aanleren en trainen van computervaardigheden
 12. sport, spel, muziek

De ambitie van het centrum is om de neerwaartse spiraal van armoede en onwetendheid in de regio een halt toe te roepen.

Tot zover onze toelichting op de vraag waarom wij dit project doen. Mocht u meer informatie willen, dan kunt u een E-mail sturen naar siayaproject@gmail.com!

Siaya Education Project is een ANBI organisatie en een lid van Bureau Internationale Samenwerking