siaya-17

Beleidsplan 2017

In het huidige jaar 2017 zetten wij de eerste stappen richting zelfvoorzienendheid van Siaya education project.

Al meteen in januari starten wij ons veelbelovend kippen-en geitenproject. Onze sponsorkinderen krijgen de verantwoording voor de voeding en verzorging en voor de verkoop van de eieren, de melk en het vlees.

Bovendien wordt een biologische groententuin aangelegd.  Deze tuin is bedoeld voor produktie, maar ook voor het doen van onderzoek, en als model voor kleine boeren in de omgeving.

Door de verantwoordelijkheid voor het pluimvee, de geiten en de tuin doen de kinderen ondernemersvaardigheden op.

Bovengenoemde projecten vinden plaats op het schoolterrein van Nyasanda Community Highschool.

De produkten kunnen worden verkocht aan omliggende hotels en op de lokale markt, maar ook aan de vijf aangesloten scholen. Van de opbrengst wordt een deel van het schoolgeld betaald.

Daarnaast gaan we de mobiliteit verbeteren.  Een motorfiets met zijspan kan de huidige transportkosten van mensen en materialen reduceren. Bovendien kunnen hiermee meer huisbezoeken worden gedaan.

Ook de mobiliteit van de kinderen zelf kan beter. Voor ieder van de vijf aangesloten scholen willen we twee fietsen aanschaffen. Die kunnen tijdelijk uitgeleend worden aan leerlingen die door ziekte of anderszins de school niet makkelijk kunnen bereiken.

Het huidige bestand van dertien sponsorkinderen willen we handhaven en zo mogelijk uitbreiden.

De Kidstar Academy-coachings weken, die drie keer per jaar plaatsvinden tijdens de schoolvakanties, willen we weer ondersteunen met catering en lesmaterialen.

 

Siaya Education Project is een ANBI organisatie en een lid van Bureau Internationale Samenwerking

Advertenties