siaya-17

Siaya Education Project (SEP) is een kleinschalig educatieproject, bedoeld om leerlingen in het voortgezet onderwijs in Kenia, met name in Siaya county, te ondersteunen middels schoolgeld, mentorschap en empowerment.

SEP gaat ervan uit dat educatie de meest effectieve manier is om de wereld te verbeteren.  Ieder kind dat onderwijs krijgt, is een stap naar een betere wereld.

img_20160518_135931

Onze werkwijze is eenvoudig: we kiezen bij voorkeur scholieren die al een tijdje voortgezet onderwijs hebben gevolgd en van wie we op goede gond kunnen aannemen dat ze gemotiveerd en getalenteerd zijn.

In dat geval hebben deze scholieren alleen een steuntje in de rug nodig om hun dromen te realiseren. Dat steuntje kan financieel zijn, als er geen familie is die schoolgeld kan opbrengen, of sociaal-emotioneel.

en-clase

Voor ongeveer 200 euro kan een kind een jaar naar school. Met uw hulp kunnen we méér kinderen ondersteunen.

sin-luz

Daarom is uw eventuele donatie zeer welkom!  Ook kunt u uw kennis en vaardigheden aanbieden als vrijwilliger, hier in Nederland of in Kenya.

Heeft u een goed idee om het project te ondersteunen, dan graag een E-mail sturen naar het adres siayaproject@gmail.com
Siaya Education Project is een ANBI organisatie en een lid van Bureau Internationale Samenwerking